DIGITALISAATIO, HAASTE VAI MAHDOLLISUUS?

Digitalisaatio on ollut Suomessa liiketoiminnan kansainvälistymisen kannalta merkittävässä roolissa. Oikein valitut ohjelmistot ovat parantaneet liiketoiminnan hallintaa, toiminnan tehokkuutta ja markkinoinnin tuloksellisuutta. Kun tieto on riittävää ja sitä on helposti saatavilla, liiketoiminnan tilan ymmärtäminen ja yhdessä tekeminen paranee. Tilanteiden ratkaiseminen on helpompaa, kun voimme katsoa kokonaisuutta monesta eri suunnasta yhtäaikaisesti. Automaatio on lisäksi tuonut tehokkuutta niin tuotantoon, logistiikkaan kuin taloushallintoonkin.

Itse digitalisaatio on myös tuonut tullessaan lisää haasteita. Erityisesti 2020 luvulla, kun erilaisia ohjelmistoja liiketoiminnan suunnitteluun ja hallintaan on paljon saatavilla, valitun ohjelmiston soveltuvuus kunkin yrityksen tarpeisiin ja toimintatapoihin vaikeutuu. Ohjelmistojen kuten myös erilaisten appien soveltuvuus liiketoiminnan kokonaisuutta silmälläpitäen on usein varsin haastavaa. Digitalisaation ei pitäisi lisätä työtaakkaa vaan helpottaa ja tukea sen toteuttamista.

Nämä asiat rajoittavat myös digitalisaatiota ja sen mahdollisuuksia. Jos haluat kuulla uusia näkökulmia digitalisaation mahdollisuuksiin ja ratkaisuihin, ole yhteydessä. Keskustellaan asioista avoimesti ja luottamuksella. Laitetaan tarpeiden ratkaiseminen hyvään alkuun.

BCSDIGI*-paketeillamme saat digitalisaatiosta liiketoiminnallesi mahdollisuuden. Me teemme sen järkevästä kehittämisestä ja käyttöönotosta yrityksessäsi mahdollista.

Koe sinäkin uuden ajan asiantuntijapalvelu positiivisella ja osallistuvalla asenteella mittavan kokemuksemme kera. Toimimme tarvittaessa maan laajuisesti, kun tilanne sitä vaatii ja sen mahdollistaa.

Business Core Solution BCS – Digiaika on mahdollisuus ei haaste.

Yhdistämme osaamisen yritystoiminnan ydinalueilla.

Johannes Lepistö

Toimitusjohtaja

Valikko