YRITYSTOIMINNAN DIGITALISAATIO JA AUTOMAATIO HALLITUN, MIELEKKÄÄN JA TEHOKKAAN LIIKETOIMINNAN PERUSTANA

BCS-digitalisation palvelumme on erikoistunut yrityksien liiketoiminnan eri työvaiheiden (kuten markkinoinnin, logistiikan ja taloushallinnon) sekä verkkoliiketoiminnan digitalisoinnin ja automaation mahdollisuuksien kartoittamiseen, ratkaisemiseen ja tarvittaessa myös toteuttamiseen. Palvelumme lähtee aina yrityksen tarpeiden ymmärtämisestä ja työ suoritetaan toiminnan muotoa tukevaksi. Kartoitamme tarpeet, luomme ymmärrettävän tarvekartan ja autamme toteuttamaan projektin kaikkia osapuolia hyödyttävällä tavalla, tehokkaasti ja ymmärrettävästi. Yhdistämme työssämme pitkäaikaisen kokemuksemme liiketoiminnan kehittämisestä ja erilaisten digitalisointiprosessien toteuttamisesta.

 

Luomme uusia mahdollisuuksia löytää jokaiselle yritykselle oikeat ohjelmistokumppanit, joiden työkalut soveltuvat juuri sinun liiketoimintasi tarpeisiin. Rakennamme tarvittaessa yrityksen toimintaan soveltuvan, tietojärjestelmän käyttöä tukevan toimintakulttuurin, joka mahdollistaa työn suorittamisen suoraviivaisesti ja tehokkaasti. Näin varmistetaan myös eri työvaiheissa tarvittavan materiaalin ja tiedon saatavuus. Työ olisi sujuvaa ja työvaiheiden automatisointia tukevaa.

  • Asiakashallintaa ja markkinointia tukeva digitalisaatio​
  • Liiketoimintaa ja sen tehokkuutta tukeva digitalisaatio​
  • Talouden ja toiminnallisuuden automaatiota, yhdistämistä ja kokonaisvaltaista ymmärrystä tukeva digitalisaatio​
  • Tuotannon materiaalien ja prosessien työvaiheita tukeva digitalisaatio​
  • Logistiikan ja vaihto-omaisuuden hallintaa, oikea-aikaisuutta ja tehokkuutta tukeva digitalisaatio​
  • Asiakasrajapinnan tyytyväisyyttä ja ymmärrystä ​tukeva digitalisaatio​

Tieto ja sen riittävä saatavuus ovat ydinasioita yritystoiminnan johtamisessa, tehokkaassa toimintakyvyssä sekä liiketoiminnan menestymisessä. Riittävä tieto kirkastaa oikea-aikaisen toiminnan tärkeyden, tyytyväiset asiakkaat ja yrityksen yhteisen suunnan merkityksen niin yritystoiminnassa kuin sen eri alueillakin.

Valikko