LIIKETOIMINNAN DIGITALISOINTI OMAN TOIMINNAN EHDOILLA, JÄRKEVIN ASKELMERKEIN TOTEUTETTUNA

Yritystoiminta on nykyaikana huomattavasti vaativampaa, kuin se ennen vuosituhannen vaihtumista oli. Johtuen esim. asiakaslähtöisen liiketoiminnan tarpeen lisääntymisestä monella alalla aika ei tahdo riittää asiakkaiden vaatimien tarpeiden täyttämiseksi. Esimerkiksi palvelualoilla, joissa kriteerit  ovat korkealla, tämä tahtoo usein unohtua työkuorman alle.

Oli kyse sitten isännöinnistä, asennusliiketoiminnasta tai valmistusteollisuudesta, haasteet ovat monesti omaa luokkaansa. Pitäisikö siis miettiä, miten hypätä uuteen aikaan uusilla ehdoilla vai mahdollistaa nykyinen tilanne omaa toimintaa kehittämällä ja digitalisoinnin mahdollisuuksia lisäämällä? Molemmat vaihtoehdot ovat varteenotettavia, mutta usein kyseeseen tulee muna vai kana pohdinta. Molemmissa vaihtoehdoissa on varmasti hyvä käyttää avuksi ulkopuolista näkökulmaa selkeyttämään omia ajatuksia ja ymmärtämään niin yrityksen kuin asiakaskunnankin ominaisuuksia, tapoja ja sopivuutta ratkaisun lopputulokseen. Meidän tapamme tehdä tätä työtä on ymmärtää ensin asiakkaamme ajatukset, arvot, mahdollisuudet ja toimintatavat. Tämän jälkeen on perustellumpaa hakea parasta vaihtoehtoa tilanteen ratkaisulle.

Otan tässä esimerkin liiketoiminnan digitalisoinnista, koska se usein ymmärretään ja ratkaistaan kovin huonoilla perusteilla ja vaihtoehdoilla. Esimerkiksi toiminnanohjausjärjestelmät (ERP) ovat hyvin erilaisia ja erilaisilla ohjelmointitavoilla ratkaistuja. Kaikki eivät missään tapauksessa sovi kaikkien yritysten tarpeisiin vaan aina pitäisi pystyä löytämään oikean tyyppinen ohjelmisto, joka palvelee oman liiketoiminnan laajuutta, sen tarpeita, arvomaailmaa ja toteuttamista. Lisäksi yritysten toimintatavoissa on aina, jopa samalla alalla, suuria eroja ja tästä syystä ”oikotietä onneen” ei ole. Suuri vaara väärässä ohjelmistoratkaisussa on esimerkiksi ajan käyttö ja sen hallinta. Jos ohjelmisto ei palvele liiketoiminnan oikeiden osa-alueiden tarpeita vaan kokonaisuuden pitäisi olla ratkaisu kaikkeen, se ei usein ole mahdollista eli totta. Pelkästään ohjelmiston kattava käyttöönotto saattaa viedä ajan puutteen vielä huonompaan suuntaan ja rajoittaa sen järkevää käyttöä merkittävästi. Tämä taas latistaa investoinnin arvokkuuden ja merkityksen tulevaisuudelle, puhumattakaan taloudellisista näkökulmista.

Digitalisoinnin osalta myös erittäin huomattava seikka on mittaluokka. Se saattaa rahassa mitattuna olla erittäin merkittävä. Kokonaisuuden kokoluokan hankinta saattaa helposti kaatua mahdollisuudesta mahdottomuuteen epävarmuuden ja investointikyvyn johdosta. Haluan tässä kohtaa jo helpottaa kiinnostuneen lukijan olotilaa huomauttamalla, että mahdollisuuksia on aina! Rahoitusta voi olla saatavilla ELY :n tai Business Finlandin kautta, mutta on myös muita vaihtoehtoja. Yksi niistä on liiketoiminnan ja digitalisaation rakentaminen pidemmällä aikavälillä tarpeen mukaisin harppauksin, joissa uusien apuvälineiden ja ohjelmistojen apu toteutetaan toiminnan tilaa ja tarpeita parhaiten tukevilla etapeilla.

Tämä on meidän kiinnostavaa osaamistamme ja työtämme. Me BCS:ssä ratkaisemme ja toteutamme liiketoiminnan arvokasta, kyvykästä ja tehokasta kokonaisuutta eri yritysten ja toimialojen tarpeiden mukaisesti. Oli kyse sitten logistiikasta, palveluliiketoiminnasta tai kansainvälisestä kaupankäynnistä, kokemusta ja osaamista löytyy varmasti. Ole yhteydessä, jos haluat järkevillä askelmerkeillä hypätä uuteen aikaan omassa liiketoiminnassasi.

 

Johannes Lepistö

Toimitusjohtaja

Valikko