MAHDOLLISTA YRITYSTOIMINTASI MENESTYS STRATEGISEN SUUNNITELMAN AVULLA

Haluatko varmistaa hyvän liiketoimintaideasi strategian tai hakea kokonaan uutta ideaa? Sitä, että pystyt tuottamaan laadukkaita palveluita tai tuotteita järkevään hintaan. Ja sen, että toiminta on kaikilta osin hallittua, tehokasta ja tuottavaa. Liiketoimintaa on helppoa lukea. Muutokset taloudellisella ja toiminnallisella sektorilla kuten liiketoimintaympäristössäkin on havaittavissa jo varhain ennen liiketoiminnan negatiivisia komplikaatioita. Palvelut ja tuotteet tuottavat riittävästi arvoa asiakkaille ja liiketoimintakokonaisuus tuottaa riittävästi synergiaa asiakkaiden lisäksi myös oman yrityksen omistajille.

 

Oli kyse sitten liiketoiminnan alusta, kasvuvaiheesta tai elinkaaren lopusta, strateginen toimintasuunnitelma selkeyttää ajatuksia ja kerää tietoa liiketoiminnalle tärkeistä alueista. Se luo mahdollisuuksia ja avaa uuden maailman niiden toteuttamiselle. Se ottaa suunnitteluprosessin aikana kantaa yrityskokonaisuuden tilaan ja mahdollistaa optimismilla sen eteenpäin viemisen myös mahdolliset riskit huomioiden. Kun haluat saada aikaan asioita omassa liiketoiminnassasi ja pitää huolta niiden onnistumisesta ja toteutumisesta, tee se osaavan kumppanin kanssa. Kumppanisi tulee ymmärtää sinua kuten yritystoimintaasikin ja osata kysyä oikeita kysymyksiä ohjatakseen suunnitelmaa oikeaan suuntaan. Heti kun itse ymmärrät miten suunnitelma toteutetaan ja miten sitä valvotaan. olet menossa jo vauhdilla eteenpäin.

Strateginen suunnitelma ei tarvitse aina olla pitkäaikainen projekti vaan me BCS:ssä mahdollistamme myös tarpeeseen sopeutetun suunnitelman, joka ei kuitenkaan väheksy riittävän tiedon tärkeyttä ja lähtötilanteen ymmärtämistä. Laadukasta toteutusta unohtamatta! On tässä kohtaa myös hyvä todeta, että mitä useammin yhteistyötä teemme, sitä merkittävämpää säästöä saat jo pelkän yritystuntemuksemme johdosta. Strateginen suunnittelu mahdollistaa myös henkisesti helpomman olotilan yrittäjälle tai yritysjohtajalle, kun kaikki tärkeät asiat ovat käsiteltyjä ja tieto asioiden hallinnasta ei rasita mieltä. Tukeva kumppani tuo helpotusta myös vaikeisiin tilanteisiin, niiden käsittelyyn ja sopeuttamiseen.

 

Mikä tahansa yritystoimintasi pyörittämisessä mietityttää, voit kysyä sitä meiltä. Kysyminen ei maksa vielä mitään. Keskustelemme kaikista asioista positiivisesti ja luottamuksella. Samassa yhteydessä mietimme onko vastaukset helposti saatavilla vai vaaditaanko niiden selvittämiseen lisätyötä. Lisäksi otamme aina laajemmissa projekteissa kantaa, onko niiden aloittaminen tilannetta silmällä pitäen taloudellisesti järkevää tai mahdollista.

 

Johannes Lepistö

Toimitusjohtaja

Valikko