MARKKINOINNIN AUTOMAATIOLLA KASVUA YRITYSTOIMINTAAN

Markkinointitoimintojen automatisoinnilla saavutetaan tehokkuutta markkinointiin. Keskeisessä asemassa on toimiva asiakkuudenhallinta (CRM), joka sisältää tai on integroitavissa markkinoinnin automaatio-ohjelmaan.

Markkinoinnin automaatio sisältää sähköpostimarkkinoinnin, digitaalisen mainonnan hallinnan, sosiaalisen median hallinnan sekä laskeutumissivut ja lomakkeet. Lisäksi asiakaspalvelun sähköpostit, puhelut, chat ja chatbotit toimivat integroidusti järjestelmässä.  Toimiva asiakkuudenhallinta yhdistettynä markkinoinnin automaatiohon mahdollistaa eri markkinoinnin toimenpiteiden hankittujen liidien yhdistämisen saumattomasti myynnin toimenpiteisiin sekä varmistaa asiakaspalvelu laadukkaasti. Kaikissa asiakkuuden kaaren vaiheissa asiakkuudesta syntyvän tieto on yhdessä paikassa ja helposti hallittavissa, joka mahdollistaa  asiakasuhteen kehittämisen menestyksekkäästi. Paremmalla tiedolla asiakkaista saadaan tyytyväisempiä asiakkaita.

Kartoitamme asiakkuuden hallintaan ja markkinoinnin automaatioon asiakkaalle sopivan ratkaisun. Teemme käyttöönotosta sujuvaa ja varmistamme tehokkaasti toimivan lopputuloksen.

Tuloksekkaampaa markkinointia

  • Myynnin kasvu
  • Tyytyväisemmät asiakkaat
  • Kustannustehokkuus
  • Asiakasymmärryksen kehittäminen

Asiakkuuden hallinnasta ja markkinoinnin automaatiosta merkittävä menestystekijä!​

Tarjoamme ratkaisuja myös kaikkiin markkinointiviestintään liittyviin tarpeisiin.

Palveluihimme kuuluu verkkosivutuotanto, jossa toteuttamamme sivut ovat responsiiviset kaikille laitteille sekä ne ovat hakukoneoptimoidut. Verkkosivut on joustavasti laajennettavissa myöhemmin verkkokaupaksi. Autamme asiakkaita Googlen hakukoneympäristön näkyvyydessä tekemällä tai opastamalla yritysprofiilin hallintaa sekä hakukonemainontaa.

Tuotamme asiakkaille sosiaalisen median sisältötuotantoa ja meille on mahdollista ulkoistaa sosiaalisen median kanavien ylläpitäminen. Toteutamme sosiaalisen median mainontaa (myös re-targeting).

Teemme graafistasuunnittelua, sekä sisällön suunnittelua kaikkiin käyttötarkoituksiin digitaaliseen ympäristöön sekä painettaville/printattaville pinnoille. Toteutamme videotuotantoa tarvittavaa käyttökohdetta varten tuotannon soveltaen sekä hankimme sisältöihin tarvittavan kuvasisällön kuvapankista tai kuvaamalla.

Sisältömarkkinointiin liittyvä sisältötuotanto sekä kaikki yritysviestintään liittyvät palvelut tiedottamisesta mediasuhteiden hoitoon kuuluvat palveluihimme.

YRITYSILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Päivitämme vanhoja tai luomme uusia visuaalisia yristysilmeitä sekä olemme mukana tukemassa brändin rakentamista.

Tajoamme liikemerkin ja logosuunnittelua sekä luomme yritysilmeeseen typografian, värit, kuvamaailman ja graafiset elementit sekä graafinen ohjeistuksen/brändikirjan. Suunnittelemme tarvittavan visuaalisen ilmeen yrityksille kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Visuaalisten palvelujen lisäksi meidän laaja-alainen osaaminen antaa mahdollisuuden toimia brändin rakentamisen ja uudistamisen tukena tuloksekkaasti.

Asiakaslähtöisessä liiketoiminnassa markkinoinnin tulee olla keskeisessä roolissa myös strategisella tasolla ohjaamassa päätöksentekoa. Autamme asiakkaitamme hankkimaan ja jalostamaan markkinoinnin tuottamaa dataa tiedolla johtamiseen.

Valikko