MARKKINOINTI

Tarjoamme kattavat markkinointiviestintäpalvelut suunnittelusta toteutukseen, sekä autamme hankkimaan ja hyödyntämään tietoa johtamisen tueksi.

Asiakaslähtöisessä liiketoiminnassa markkinoinnin tulee olla keskeisessä roolissa myös strategisella tasolla ohjaamassa päätöksentekoa. Autamme asiakkaitamme hankkimaan ja jalostamaan markkinoinnin tuottamaa dataa tiedolla johtamiseen.

TIETOA PÄÄTÖKSENTEON TUEKSI

Markkinointitutkimuksella sekä ulkoisilla ja sisäisillä analyyseillä luodaan pohja ratkaisujen tekoon.

Keräämme tietoa ja muokkaamme ja analysoimme sitä yrityksen johtamisen tarpeisiin. Tärkeätä huomioida myös, että markkinointitutkimuksella on mahdollista selvittää paljon enemmänkin, kuin pelkästään nykyisiä ja potentiaalisia asiakkaita.

Markkinoinnista kannattaa myös tutkia onnistumisia, ei pelkästään silloin kun se on tehotonta. Tärkeätä on oppia esim. mitä tuoteominaisuuksia asiakkaat arvostavat tai mitä yrityksen palvelussa on asiakkaiden mielestä parasta.

SUUNNITTELEMME JA KOULUTAMME

Tuloksekkaan markkinoinnin edellytyksenä on laadukas suunnittelu. Suunnittelemme markkinointia pienemmistä osa-aluesta alkaen asiakkaamme strategian mukaiseen markkinointisuunnitelmaan.

Teemme asiakkaillemme suunnitelmia myynti- ja mainoskampanjasta kokonaiseen markkinointisuunnitelmaan. Toteutamme viestintästartegian laaja-alaisesta suunnittelua sekä pienempien kokonaisuuksien, kuten esim. somestrategian tai kriisiviestintästrategian suunnittelua.

Tarjoamme erilaisia markkinointiiin liittyviä koulutuksia.

Autamme asiakaitamme tekemään tehokkaampaa markkinointia kouluttamalla esim. sisältömarkkinoinnissa, sisäisessä markkinoinnissa, sosiaalisen median viestinnässä, hakukoneoptimoinnissa tai hakukonemainonnassa.

YRITYSILMEEN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

Päivitämme vanhoja tai luomme uusia visuaalisia yristysilmeitä sekä olemme mukana tukemassa brändin rakentamista.

Tajoamme liikemerkin ja logosuunnittelua sekä luomme yritysilmeeseen typografian, värit, kuvamaailman ja graafiset elementit sekä graafinen ohjeistuksen/brändikirjan. Suunnittelemme tarvittavan visuaalisen ilmeen yrityksille kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Visuaalisten palvelujen lisäksi meidän laaja-alainen osaaminen antaa mahdollisuuden toimia brändin rakentamisen ja uudistamisen tukena tuloksekkaasti.

MARKKINOINTIVIESTINTÄPALVELUT

Palveluihimme kuuluu verkkosivutuotanto, jossa toteuttamamme sivut ovat responsiiviset kaikille laitteille sekä ne ovat hakukoneoptimoidut. Verkkosivut on joustavasti laajennettavissa myöhemmin verkkokaupaksi. Autamme asiakkaita Googlen hakukoneympäristön näkyvyydessä tekemällä tai opastamalla yritysprofiilin hallintaa sekä hakukonemainontaa.

Tuotamme asiakkaille sosiaalisen median sisältötuotantoa ja meille on mahdollista ulkoistaa sosiaalisen median kanavien ylläpitäminen. Toteutamme sosiaalisen median mainontaa (myös re-targeting).

Teemme graafistasuunnittelua, sekä sisällön suunnittelua kaikkiin käyttötarkoituksiin digitaaliseen ympäristöön sekä painettaville/printattaville pinnoille. Toteutamme videotuotantoa tarvittavaa käyttökohdetta varten tuotannon soveltaen sekä hankimme sisältöihin tarvittavan kuvasisällön kuvapankista tai kuvaamalla.

Sisältömarkkinointiin liittyvä sisältötuotanto sekä kaikki yritysviestintään liittyvät palvelut tiedottamisesta mediasuhteiden hoitoon kuuluvat palveluihimme.

Valikko