Palvelut yritysten käyttöön

Miten meidän palvelumme toimivat asiakkaillamme?

Lähtökohtana palveluissamme on aina yksilöllinen ymmärrys olemassa olevasta tilanteesta sekä niistä päämääristä ja arvoista, joita asiakkaamme pitää tärkeinä. Haluamme, että juuri ne näkyvät myös palvelumme tuloksissa.

Pyrkimyksemme on toimia läpinäkyvästi ja ymmärrettävästi, jotta asiakkaamme tietää aina missä mennään ja miksi. Toteutamme kaikki ratkaisumme selkeällä suunnitelmalla, jonka pohjalta pystymme myös näkemään ja osoittamaan toteutuksen aikataulun ja tehokkuuden. Raportoimme työmme aikana sen etenemisestä sekä sen aikana eteen tulleista tärkeistä huomioista. Haluamme toimia mahdollisimman joustavasti, jotta työmme toteuttaminen haittaisi yrityksen päivittäisiä rutiineita mahdollisimman vähän. Toimimme näkyvästi tai näkymättömästi, mikä kulloinkin koetaan asiakkaan toiminnalle ja ratkaisuidemme toteutukselle sopivimmaksi.

Pyrimme aina asiakkaan tilanteen mukaiseen hinnoitteluun, joka on selkeää ja mahdollistaa palveluidemme luotettavaa toteutusta. Asiakas voi itse antaa toivomuksia hinnoittelustaan, onko se esimerkiksi aikaperusteista tai toteutuskohtaista.

Koe sinäkin uuden ajan asiantuntijapalvelu positiivisella ja osallistuvalla asenteella mittavan kokemuksemme kera.

Business Core Solution BCS – Räätälöityjä palveluita asiakaslähtöisesti, joustavasti ja laadukkaasti

Yhdistämme osaamisen yritystoiminnan ydinalueilla

Johannes Lepistö

Toimitusjohtaja

Valikko