RATKAISUJA YRITYKSEN JA SEN LIIKETOIMINNAN HALLINTAAN, KASVUUN, TEHOKKUUTEEN JA VALVONTAAN

Yrityksen toimialasta riippuen, liiketoiminnan eri vaiheita tulisi pystyä hallitsemaan mahdollisimman laajasti ja suunnitelmallisesti. Toimialan ja laajuuden mukaisesti erilaisten työvaiheiden tai rakenteiden kuten hankintaketjujen laajuus asettaa hallinnalle lisävaatimuksia. Tämän lisäksi, liiketoiminnan luonne ja asiakkaiden palvelun tason tarve vaikuttavat hallinnan monimuotoisuuteen ja riittävän ymmärryksen saavuttamiseen hallinnan varmistamiseksi.

Yksi liiketoiminnan elinkaaren vaativimmista vaiheista on kasvun vaihe. Ennen kasvun alkamista tulisi jo pystyä, esimerkiksi, luomaan ymmärrys erilaisten toimintatapojen ja apuvälineiden tarpeellisuudesta. Näillä on suuri merkitys kasvun aikana  eri rakenteissa kuten toimitusketjuissa tai taloushallinnossa, niiden hallinnassa ja johtamisessa. Niillä mahdollistetaan riittävän tiedon ja ymmärryksen syntyminen. Tämän ymmärryksen tarve kasvaa myös kasvuvaiheen jälkeen. Se parantaa kasvun kannattavuutta niin asiakastyytyväisyyden, hankintaketjujen kuin rahaliikenteenkin varmistamiseksi.

Mikä sitten vaikuttaa liiketoiminnan eri vaiheiden aikana tuloksen tasoon tai erilaisten vaatimusten ymmärtämiseen liiketoimintaympäristössä? Se on yrityksen eri työvaiheiden toimintatapojen ja henkilökunnan tehokkuuden summa, työn suorittamisessa, muutoksien havainnoinnissa ja tiedon tallentamisessa. Mitä järjestelmällisemmin ja luonnollisemmin toiminta yrityksen sisällä soljuu, sitä paremmin yritys voi ja sitä paremmalta se näyttää oikea-aikaisuudessaan tai palvelualttiudessaan eri sidosryhmissä kuten asiakkaissaan. Mitä paremmin yrityksen toiminnallisuus seuraa yrityksen johdon laatimaa strategiaa, sitä tehokkaammin se oppii ymmärtämään liiketoiminnan vaatimuksia. Näin se edesauttaa myös yrityksen menestymistä.

Miten näitä erilaisia asioita sitten yritysjohdossa, tuotannossa tai taloushallinnossa valvotaan? Tärkeintä on ymmärtää yrityksen ja sen liiketoiminnan sisältö niin lukujen kuin toiminnan ja sen palautteenkin kautta. Mitä paremmin toimintaa pystytään valvomaan, sitä paremmin pystytään mukautumaan liiketoiminnan muutostarpeiden vaatimuksiin. Näin varmistetaan yrityksen kannattavuuden jatkuminen myös liiketoimintaympäristön muutoksissa kuten liiketoiminnan elinkaaren eri vaiheiden aikana.

Nykyaika asettaa merkittäviä vaatimuksia yritystoiminnalle ja sen menestymiselle. Kannattaa suunnitella ja varmistaa asioita huolella mieluummin hyvissä ajoin ennen uuden vaiheen alkamista tai muutoksien toteuttamista. Kannattaa aina ymmärtää paremmin kuin hyvin, mihin on ryhtymässä.

Ratkaisuja yrityksen tai sen liiketoiminnan tärkeillä alueille löydät meiltä.

Johannes Lepistö

Toimitusjohtaja

Valikko