RATKAISUUN JA TOTEUTUKSEEN EI OLE OIKOTIETÄ, PALVELUMME ON AINA MITTATILAUSTYÖTÄ

Kun yrityksen liiketoimintaan avautuu tarpeita, jotka liittyvät sen keskeisille alueille, kuten markkinointiin, strategiseen suunnitteluun tai toimintakykyyn, ei ratkaisun kanssa kannata oikoa. Mitä tärkeämmille alueille tarpeet sijoittuvat, sitä tärkeämpää on ymmärtää, millä perusteilla ratkaisu ja toteutus kannattaa suunnitella.

Vaikka tarpeet rajautuisivat yksittäiselle toiminnan alueelle, on aina otettava huomioon ratkaisun ja sen toteutuksen vaikutukset myös kokonaisuuden kannalta. Tästä syystä BCS on rakentanut omille palveluilleen toimintamallin, joka rakentuu asiakasyrityksen taloudellisen ja toiminnallisen kokonaisuuden ymmärtämiseen. Me emme edes lähtökohtaisesti lähde tekemään pikaratkaisuja vaan asiakkaamme täytyy olla aina varma, että ratkaisu palvelee koko liiketoimintakokonaisuutta. Tästä syystä kaikki ratkaisumme ja toteutuksemme suunnitellaan mittatilaustyönä.

Jos yritykselle on luotu strategia, tulee suunnittelumme huomioida myös sen mahdolliset vaatimukset. Palvelumme kartoittaa tämän lisäksi ratkaisun ja sen toteuttamisen taloudelliset vaikutukset. Haluamme varmistaa aina, että tehtävä ratkaisu ja sen toteuttaminen on taloudellisesti järkevää ja mahdollista. Suunnittelu ottaa kantaa myös ratkaisun vaikutuksille itse toimintaan. Haluamme ehdottaa vain sellaista, joka soveltuu perustellusti yrityksen toimintamalliin.

Kaikki uudistukset ja muutokset täytyy lähteä kokonaisuuden tuella. Henkilökunnan tulee ymmärtää uudistuksen vaikutukset omassa työssään. Heillä tulee olla mahdollisuus ehdottaa asioita ja vaikuttaa näin syntyvien ratkaisujen sisältöön ja toteutukseen silloin, kun ne tukevat syntyvää kokonaisuutta. Haluamme toteuttaa vaikeitakin asioita positiivisesti ja ymmärrettävästi!

Tutustu palveluihimme sivuillamme coresolution.fi ja tilaa halutessasi ilmainen syvällisempi esittely meistä ja palveluistamme. Pääset tutustumaan miten uuden ajan asiantuntijana palvelemme asiakkaidemme erilaisia odotuksia ja tarpeita ymmärtäen. Keskustellaan sinua kiinnostavista asioista liiketoiminnassasi!

Business Core Solution BCS – DIGITALISAATIO, STRATEGIA, TALOUDELLINEN JA TOIMINNALLINEN TEHOKKUUS

Johannes Lepistö

Toimitusjohtaja

Valikko