STRATEGIA MAHDOLLISTAA LIIKETOIMINNAN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMISEN

BCS-strategy on palvelu strategisen toimintasuunnitelman luomiseksi. Se auttaa löytämään ja tuottamaan sitä tietoa, jota strategiassa tarvitaan. Palvelu mahdollistaa riittävän ymmärryksen strategiaprosessin luomiseksi ja tukee näin luodun vision toteutumista yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa.

  • Yritystoiminnan tarpeisiin, jotka vaativat toteutuakseen selkeitä tavoitteita, ymmärrettävää toteutusta sekä positiivisesti ja innostavasti ratkaistua muutosta
  • Tilanteisiin, joissa tarvitaan oivaltavaa kehitystä tavoitteiden saavuttamiseksi kustannustehokkaalla tavalla, kiireen keskellä​
  • Elinkaaren vaiheisiin, jotka vaativat kasvun, sen hallinnan ja menestymisen mahdollistavaa toiminnallista ja taloudellista tiekarttaa​
  • Yrityksen ja sen liiketoiminnan tilanteisiin, joissa toiminnan laajentuminen uusille alueille vaatii selkeää suunnitelmaa ja ymmärrystä muutoksen vaikutuksista liiketoimintakokonaisuuteen, resursseihin, työvaiheisiin sekä tuloksellisuuteen​

Strategian mahdollista sisältöä

  • Visio liiketoiminnallisista, taloudellisista ja toiminnallisista tavoitteista lyhyellä ja pitkällä aikavälillä
  • Yrityksen toiminnallinen tehokkuus liiketoiminnan eri vaiheissa
  • Myynnin ja markkinoinnin näkyvyys, tavoitteet, tuloksellisuus
  • Kilpailutilanne, hinnoittelu, tuotteistaminen
  • Talouden ja toiminnallisuuden mittarointi sekä hienosäätö strategia-prosessin toteutusaikana, ymmärrettävästi raportoituna
  • Realistiset kehitystarpeet ja hallitut muutokset tavoitteiden saavuttamiseksi
Valikko