STRATEGINEN TOIMINTASUUNNITELMA – MAHDOLLISUUKSIA HERÄTTÄVÄ HALLITTU KOKONAISUUS TAVOITTEIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Strategia-sana herättää usein pk-yrityksissä enemmän vastenmielisyyttä ja ärtymystä kuin mielenkiintoa ja mahdollisuuksia. Strategia onkin sanana varsin kansainvälinen ja jopa väärin ymmärretty. Strategia on yksinkertaistettuna suunnitelma tavoiteltuun päämäärään. Se pitää sisällään yritysmaailmassa niitä asioita ja asiakokonaisuuksia, joita esim. liikkeenjohdossa, markkinoinnissa, yhdessä tekemisessä ja epävarmuuden selättämisessä tarvitaan.

Strategia ei siis ole kirosana. Se on mm. mahdollisuus yritykselle erottua kilpailussa edukseen. Voit sen kautta löytää uusia mahdollisuuksia liiketoiminnan johtamisessa, toteuttamisessa ja etenemisessä kohti sitä haavetta tai niitä tavoitteita, joita lyhyellä ja pitkällä aikavälillä haluat saavuttaa.

Strateginen toimintasuunnitelma on järkevä kokonaisuus, kun halutaan saavuttaa jotain sellaista, mikä ei tähän mennessä ole toteutunut tai mikä ei aiemmin ole ollut mahdollista. Se on hyvällä ymmärryksellä omasta liiketoiminnasta,  liiketoimintaympäristöstä  ja sen sidosryhmistä tehty reitti tavoitteisiin. Se pitää sisällään paljon mahdollisuuksia, mutta myös tiedostamattomia yksityiskohtia, joille täytyy löytää oikea tarkoitus. Se luo selkeän, ymmärrettävän kartan koko organisaatiolle siitä reitistä, jota noudatetaan ja niistä toimenpiteistä, jotka on valittu työkaluiksi tälle matkalle. Strateginen toimintasuunnitelma luo myös mahdollisuuden seurata tämän matkan onnistumista. Näin mahdollistetaan tarpeellinen hienosäätö, jota matkan aikana tarvitaan.

BCSstrategy* on palvelu strategisen toimintasuunnitelman luomiseen. Se auttaa löytämään ja tuottamaan niitä asioita, joita suunnitelmassa tarvitaan. Se mahdollistaa riittävän ymmärryksen strategisen toimintasuunnitelman luomiseksi ja rakentaa halutessa sitä yhteistyössä asiakasyrityksen kanssa.

Tilaa meiltä ilmainen neuvottelu, jos koet tarvitsevasi tätä palvelua tai haluat saada lisätietoa siitä.

Koe sinäkin uuden ajan asiantuntijapalvelu positiivisella ja osallistuvalla asenteella mittavan kokemuksemme kera. Toimimme tarvittaessa maan laajuisesti, kun tilanne sitä vaatii ja sen mahdollistaa.

Business Core Solution BCS – rinnallasi, kun haluat saavuttaa tavoitteesi hallitusti.

Johannes Lepistö

Toimitusjohtaja

Valikko