SUJUVUUS, SUORITUSKYKY JA SYNERGIA – MENESTYVÄN YRITYSTOIMINNAN MAHDOLLISTAJAT

Oletko koskaan miettinyt liiketoiminnan menestymisen elementtejä? Niiden tulisi luoda pohja yritystoiminnan ja sen tuottaman liiketoiminnan mahdollisuuksien syntymiselle. Elementtejä on toki monia ja siksi keskitynkin tässä pohdinnassa pääasiallisesti toiminnallisiin elementteihin.

 

Liiketoiminta on nykyaikana huomattavasti vaativampaa, kuin mitä se ennen vuosituhannen vaihtumista oli. Esimerkkinä asiakaslähtöisen toiminnan tarpeen lisääntyminen eri toimialoilla. Erityisesti palvelualoilla, joissa kriteerit  ovat korkealla, tämä näkyy selkeästi asiakkaiden lisääntyvänä tyytymättömyytenä. Toinen merkittävä ero on toimintaympäristön muutosvauhti. Yrityksen kyky havaita muutoksia ja ratkaista niitä, vaatii tietoista toimintaa ja harkittuja toimenpiteitä. Näistä seikoista johtuen, toiminnalliseen puoleen kannattaa keskittyä vakavasti myös liiketoiminnan strategiassa ja toteutuksen suunnittelussa.

 

Sujuvuus yritystoiminnassa on hyve, josta kaikki hyötyvät.

Sujuvuus yritystoiminnassa on hyve, josta kaikki hyötyvät. Sen toteutuminen on monien asioiden summa, mutta lähtökohdat ovat toimivassa yrityskulttuurissa. Kun kaikki puskevat positiivisesti ja oikea-aikaisesti kohti samaa päämäärää, positiivinen ilmapiiri johtajista tuotantoon ja asiakkaisiin saa uusia mahdollisuuksia syntymään. Kaiken tämän lisäksi sujuvuus mahdollistaa lisäarvona myös yrityskuvan kirkastumista ja liiketoiminnan arvon vahvistumista.

 

Suorituskyky vaatii vastaavasti liiketoiminnasta riippuen erilaisia yksityiskohtia. Toiminnan sujuvuus on yksi suorituskyvyn mahdollistaja, mutta tarvitaan myös muuta. Mitä moninaisempaa yritystoiminta on sitä vaativampaa pysyvän suorituskyvyn varmistaminenkin on. Esimerkiksi tietojärjestelmät ja liiketoiminnan automaatio parantavat oikein toteutettuna tarpeellisen suorituskyvyn ylläpitoa. Ne mahdollistavat liiketoiminnan eri vaiheiden järjestelmällisen toteutuksen, hallitusti ja virtaviivaisesti. Ne lisäävät tiedon saatavuutta sekä määrää yrityksessä ja varmistavat suorituskyvyn totuudenmukaista seurantaa. Tämän lisäksi kokonaisvaltainen ymmärrys yrityksen liiketoiminnasta paranee. Ilman hyvin varmistettua ja ymmärrettyä suorituskykyä hyväkään liiketoimintaidea ei pääse oikeuksiinsa.

Kaikki edellä luetellut asiat luovat yritykselle ja sen liiketoimintaan synergiaa. Tämä yhteisvaikutus on se hyve, joka tuo liiketoimintaan pysyvyyttä ja sitä arvoa, joka tulee näkyä niin yrityksen asiakkailla kuin omistajillakin. Synergia mahdollistaa, että hyvin suunnitellun yrityksen 5+5 ei olekaan 10 vaan itseasiassa viisitoista.

 

Business Core Solution BCS työskentelee näidenkin asioiden parissa pitkään lisääntyneellä kokemuksella ja muuttuvan maailman näkemyksellä. Koe sinäkin uuden ajan asiantuntija työssään.

 

Johannes Lepistö

Toimitusjohtaja

Valikko