VARMISTA HALLITTU REITTI POSITIIVISEN KASVUN TIELLE

Mikä on liiketoiminnassa samaan aikaan positiivista, mutta samalla usein myös raskasta ja haastavaa? Se on liiketoiminnan kasvu. Kaikki liiketoiminnan osa-alueet saattavat kasvavaa yhtaikaisesti, resursseja tarvitaan koko ajan lisää ja varman tilannekuvan selkeyteen ei ole aina riittävästi mahdollisuuksia.

Miten tämän positiivisen tilanteen voisi toteuttaa siten, että toiminta olisi kasvusta huolimatta hallittua ja työ pystyttäisiin suorittamaan koko yrityksen mittakaavassa positiivisella asenteella? Tähän ei aina löydy helppoja vastauksia, mutta mahdollisuuksia kyllä aina on. Kasvua haettaessa kannattaa aina miettiä miten sen vaikutuksia tulisi hallita ja miten varmaa tietoa asioiden kehittymisestä saadaan. Kasvu lähtee usein odottamatta liikkeelle ennen kuin sitä osaa edes odottaa. Tästä johtuen ajatukset hallinnasta tai toiminnan kehityksen mittaamisesta jäävät monesti toisaalle.

Jos haetaan mittavaa kasvua, kannattaa aina laittaa asioita esim. suunnitelman muodossa muistiin ja tiedottaa henkilökuntaa tärkeistä yksityiskohdista liiketoiminnan eri tilanteissa. Koko henkilökunta kannattaa ottaa huomioon kasvun vaikutuksissa ja niistä positiivisesti selviämisessä. Aina pitää miettiä myös liiketoiminnan tärkeitä osa-alueita taloudesta toiminnan tehokkuuteen ja logistiikan onnistumiseen. Näin kasvun alkaessa tilanne ei näytä heti positiivisuuden keskellä epävarmuuden kasvamisena. Lisäksi voisi olla ensikäden tietoa laadukkaiden lisäresurssien hankinnasta kustannustehokkaasti ja varmasti. Suunnitelmaa on helppo verrata toteutuneeseen ja miettiä ovatko asiat edenneet odotetusti.

Nykyaikana myös digitalisaatio auttaa liiketoiminnan hallinnassa, toiminnan pyörittämisessä ja mittaamisessa. Omalle yritystoiminnalle tärkeitä osa-alueita voidaan jopa automatisoida. Myynnin ja markkinoinnin, toiminnan ohjauksen tai taloushallinnon digitalisointi parantavat tärkeän tiedon keräystä ja saatavuutta, osa-alueiden toiminnallisesta tehokkuudesta puhumattakaan. Lisäksi toiminnan tilannekuvan mittaamiselle tärkeät tiedot ovat mahdollista varmistaa mm. oikeanlaisten raporttien muodossa.

Myös pienemmässä mittakaavassa tapahtuvaa kasvua kannattaa aina ennalta varmistaa. Erityisesti silloin kun kasvu on esimerkiksi laajentumista uudelle liiketoiminnan-alueelle, jossa palvelut käyttävät samoja resursseja.

Jos olet aikeissa lähteä kasvun tielle ja tarvitset sen toteuttamiseen, suunnitteluun tai hallintaan liittyvää osaamista, ota yhteyttä! Me autamme kaikilla kasvun osa-alueilla suunnittelusta toteutukseen ja hallintaan. Annamme asiantuntemustamme myös digitalisaation riittävän tuen varmistamisesta ja hankinnasta yritystoimintaasi suunnitellusti.

Koe sinäkin uuden ajan asiantuntijat positiivisella ja osallistuvalla asenteella mittavan kokemuksemme kera.

Business Core Solution BCS – KUN HALUAT EDETÄ HALLITUSTI JA VARMASTI.

Yhdistämme osaamisen yritystoiminnan ydinalueilla.

Johannes Lepistö

CEO, Yrityskuiskaaja

Valikko